torsdag 8. mai 2008

Låne Råd - Lån til Sparing ?

Det er verdt å få med seg de endringene som har skjedd for ikke lenge siden. Kredittilsynet stiller nå en rekke nye krav til finansinstitusjonene når det gjelder salg av strukturerte spareprodukter.

Slik er de nye låne reglene:
Bankinstitusjonene fikk etter 1. mars ikke selge sammensatte produkter eller andre kompliserte produkter til kunder som ikke kan anses som profesjonelle investorer.
I tilegg fraråder Kredittilsynet finansinstitusjonene å tilby lånefinansiering ved salg av sammensatte produkter. Dette er basert på historisk lav avkastning på egenkapital og risiko for betydelige tap for kundene ved denne finansieringsformen.
Kredittilsynet har også funnet grunn til å minne om regelverket som gjelder for låneagenter, og om verdipapirforetaks adgang til å motta vederlag fra andre enn foretakets kunder.

Direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet mener at det nye regelverket i praksis betyr en full stopp for lånefinansiering av kjøp av sammensatte produkter. Regelverket vil også bety at banker og andre finansinstitusjoner normalt ikke skal selge slike produkter til vanlige sparere, som ikke kan anses som profesjonelle i denne sammenhengen.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: