onsdag 11. juni 2008

Definisjonen på et lån

Ofte er det forstått som et lån relatert til lån. Med et lån betydde avtalen innebærer at en part, debitor, mottar en sum penger fra kreditor og forplikter seg til å betale tilbake det samme beløpet. Debitoren havner i gjeld til kreditor, som kan være et krav. Konklusjonen partene til lån avtale kan være enkeltpersoner, bedrifter, banker og kreditt-institusjoner, stater, kommuner, foreninger eller andre institusjoner.

Hvis kompensasjon skal betales for lån kalles for renter. Noen ganger kan det også oppstå godtgjørelser for lån, for eksempel uppläggningsavgift.

Personer og bedrifter ofte tar form av lån fra banker eller kreditt institusjoner. Som regel er utbetalingen av slike lån gradvis i løpet av perioden for lånet. Disse utbetalingene, kjent som boliglån repayments. Avhengig av lån tilbakebetaling kan gjøres på forskjellige måter. De vanligste formene er rett principal og annuitetslån. Lånet, spesielt kortsiktige lån, kan også være amorteringsfritt. Deretter hele summen er betalt når varigheten av lånet utløper.

Noen ganger gir debitor noen form for sikkerhet, setter noe i pant, for å garantere tilbakebetaling. Det skjer, for eksempel, for hjemme lån, men kan også gjøres på andre lån. Selskaper som gir mindre lån mot en handpant kalt pantelåner.

En annen type sikkerhet er garanti. Hvis du vil gå en garanti for, eller garantere, et lån betyr at garantisten (for ikke å bli forvirret med kreditor) entrer debitor vegne, hvis han ikke kan betale. Den garantisten vil få nøyaktig de samme forpliktelser som debitor.

Skriftlig lån avtale kalt gjeld på lån er for pengene. En gjeld må ikke bli en avtale i juridisk forstand, det kan like gjerne være et ensidig løfte adressert til holderen. Staten og større bedrifter benytter seg av dette for å låne penger ved å selge (emmitera) noen form for standardisert gjeld. For eksempel obligasjoner eller egne regninger. Handel i slike lån på kreditt markedet.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: