mandag 3. august 2009

Om Innskudd av penger i bank

Det fins både regler og institusjoner som sikrer publikums innskudd i bank, normalt også uten at staten må gripe inn. Siden det har vært så mye tap i bankene de seinere årene, måtte imidlertid staten tre støttende til. Sparing i bank for den vanlige sparer er uansett helt risikofritt. Det må du ta i betraktning når de sammenlikner sparing i bank med sparing i andre former, som for eksempel obligasjoner.

Er det noe du har lyst på er den beste måten å få råd til å kjøpe dette alltid å bare spare penger i banken. Vi ønsker deg lykke til.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: