mandag 23. mars 2009

Kapital er penger - om finans

Kapital er penger. Finansiering er en handling som man gjør for å finansiere noe, å skaffe kapital til et eller flere formål. Vår nettside gir deg flere muligheter til å skaffe kapital til akkurat de formålene som gjelder for deg og ditt behov. Internettsiden fungerer som et finanskontor med finansvirksomhet for å tilby deg finansielle tjenester innen forbruksfinansiering.

De alminnelige lånevilkårene skal for eksempel gi avtale om når eventuelle rentebetingelser kan endres i låneforholdet. Finansavtaleloven har regler for hva som er minimumskrav, men selskapet eller banken kan gjerne gi betingelser i sine lånevilkår som er bedre enn det lovverket gir adgang til som minimumskrav.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: