onsdag 29. oktober 2008

Lån - Vilkår og betingelser ved å låne penger

For alle varianter lån finnes det være et sett med generelle lånevilkår. Disse vilkårene som finnes i aksepten mellom lånegiveren og mottaker av lån. De generelle vilkårene i lånet er viktig fordi de bestemmer låneavtalen og godkjennelsen med de aktuelle parter. Uansett kan man si det slik at alminnelige vilkårene i lånet faktisk må følge de lover og lånereglene som gjelder for banksamfunnet her til land. Disse alminnelige vilkårene for lån bør eksempelvis tilby en avtale om på hvilket tidspunkt mulige lånerentene muligens endres i gangen i lånet. Finansavtaleloven inneholder punkter for hva som er de grunnleggende krav, men lånefirmaet eller banken ønsker også gjerne gi lånevilkår i egne lånebetingelser som kommer til å bli gi flere gode enn det finanslovene gir adgang til som minstekrav.

Når alle undertegner en lånegodkjennelse, helt uavhengig av lånebeløp og varianten på lån, skal alle uten unntak ha en haug med generelle lånevilkår sammen med lånepapirene. For de fleste er det slik man kan si er den dårlige siden med svært liten skrift. Det er viktig at du ta oss god tid til å studere det man har blitt enige om før alle signerer lånedokumentene.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: