onsdag 14. mai 2008

Boliglån og Refinansiering

De fleste har på et eller annet tidspunkt bruk for et godt og billig boliglån, men hva er de vanligste betingelsene knyttet til dette? Under blir det gjennomgått hva man typisk kan forvente å få fra lånegiverne.

Boligfinansiering vil si lån som opptas med pant i eiendommen. Lånet benyttes gjerne til kjøp av bolig, som hus eller leilighet. Faktisk kan små renteforskjeller gi relativt store utslag i det månedlige terminbeløpet ditt, og det er viktig å få boliglånet plassert hos den riktige långiver.

Mange har tidligere inngått avtaler om finansiering eller kreditter som det etterhvert oppstår ønsker om å refinansiere. Er beløpene totalt sett innenfor rammen av 350.000 kroner kan det være mulig å slå disse sammen til en forbrukskreditt uten sikkerhet de fleste steder.

Om Refinansiering av større beløp.
Har man behov for refinansiering av større beløp er det pantelån som gjelder. Rentebetingelser vil variere i takt med markedet og vil også avhenge av belåningsgrad på panteobjektet, samt søkers totale økonomi.

Refinansiering med pantesikkerhet er også et godt alternativ for den som skal bygge på boligen sin, pusse opp, bygge garasje osv. Slik refinansiering vil selvsagt være avhengig av at man kan stille sikkerhet i selveid hus, leilighet eller fritidsbolig.

Borettslagsleilighet vil også være aktuell som panteobjekt. Vær oppmerksom på at det forlanges en nyere takst eller et godkjent verdibekreftelse på panteobjektet. Det er imidlertid ikke krav til at man selv er oppført som eier, men eieren må da akseptere å stå som kausjonist og stille sitt panteobjekt som sikkerhet. Statens satser for pantegebyrer vil alltid tilkomme.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: