lørdag 24. mai 2008

Stille som Kausjonist på et Lån ?

Dette må du vurdere før du sier ja til å bli kausjonist på et lån

Dersom du som lånetaker stiller liten sikkerhet og i tillegg ikke får et stort nok lån i banken, på grunn av egen økonomi, kan det være aktuelt å få inn en kausjonist. Dette vil si at kausjonisten forplikter seg til å betale dersom du selv ikke gjør opp for deg. Her vil et typisk eksempel være foreldre som kausjonerer for barna sine.

Betalingsproblemer kan oppstå ved for eksempel arbeidsløshet, kollaps i boligpriser eller skilsmisse. For deg som kausjonist må du være klar over at de samme forhold som kan ramme låntakeren kan gi utslag for din økonomi også.

Noen råd å ta med seg dersom man blir bedt om å være kausjonist er å tenke nøye gjennom dine økonomiske forhold. Har man i det hele tatt råd til å betjene et lån man blir bedt om å være kausjonist for?

Se også på hvordan den økonomiske situasjonen er for lånetakeren.
Er det sannsynlig at forholdet til lånetakeren vil holde seg stabilt i kausjonsperioden?
Går du inn som kausjonist, hold god kontakt med låntakeren og banken.

Når du skal kausjonere skriver du under på en avtale som blir utstedt i forbindelse med låneavtalen. Dokumentet forteller om dine plikter og rettigheter. Du kan velge å kausjonere kun for deler av lånet.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: