lørdag 24. mai 2008

Skal du Mellomfinansiere et Boligbytte ?

De fleste som kjøper ny bolig før man faktisk får pengene for den gamle, vil muligens oppdage at da er mellomfinansiering den beste løsningen.

Folk kjøper rett og slett ny bolig før de selger den gamle, av den enkle grunn at de er avhengig av tak over hodet. Dette er alltid forståelig. Da kan en overlapp på for eksempel 1 mnd. være praktisk under oppussing og flytting.

Så hva er egentlig mellomfinansiering ?

Mellomfinansiering kan beskrives som et stort lån banken kan gi deg dersom du er midt i et boligbytte. Du låner hele beløpet til den nye boligen mens du forsøker å selge den gamle. Lånet kan vare fra noen dager til flere måneder.

Hvis du som kjøper av et hus til for eksempel 2 millioner kroner, trenger du å låne hele beløpet en stund. Mesteparten av egenkapitalen din er vanligvis bundet opp i den gamle boligen. De pengene får du ikke før du har flyttet ut. Vanligvis vil du måtte betale 10 % av kjøpesummen ved signering av kontrakten, og resten til selger gjennom en megler ved overtakelsen.

Avdragsfriheten gir deg mindre kostnader
Med to boliger og to lån å betjene blir månedskostnadene raskt høye. Flytting betyr også ekstra regninger.

I et avdragsfritt lån betaler du bare rentene på lånet en stund og utsetter betalingen på selve lånet.

Du bør få verdivurdering og finansieringsbevis
Ved mellomfinansiering trenger banken å vite verdien av boligen du skal selge. Det er derfor lurt å ha startet salgsprosessen og i hvert fall fått en verdivurdering.

Kom gjerne til banken for mellomfinansiering før du begynner å by på en ny bolig.

Til slutt bør du vite at mellomfinansiering behandles som et vanlig lån, og det tar noen dager.

Alt om Penger, Økonomi, og Lån: